Poloha

Región: Stredné Ponitrie

Mojmírovský erb

Mojmírovský erb vychádza z podoby historického pečatidla. Dve hlavné figúry: vinič a obilie dokumentujú miestnu poľnohospodársku produkciu, kotrá je už stáročia zameraná na dorábanie vína a produkciu pšenice. Dva kopce pripomínajú svahy po oboch stranách Cabajského potoka. Listy ako aj kopce nemajú tradičnú zelenú farbu, ale sú strieborné, takže erb je v slovenských národných farbách.
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Počet obyvateľov: 2700
Nadmorská výška: 140 m
Prvá písomná zmienka: 1156

klik klik

Obec Mojmírovce leží 15 kilometrov juhojuhozápadne od krajského mesta Nitra, od ktorého ju oddeľuje výbežok Podunajskej pahorkatiny, ktorá v týchto miestach dosahuje 207 metrov nad morom, z čoho si môžete urobiť obraz o mierne zvlenenej krajne. Centrum obce leží vo výške (väčšina Slovenska by povedala asi "v hĺbke") 140 metrov. Stredom preteká v smere sever-juh Cabajský potok, ktorý svojou veľkosťou neohúri, ale dlhodobou činnosťou vyprofiloval v oblasti dolinu, na svahoch ktorej Mojmírovce ležia. Východný svah je odpradávna využívaný na pestovanie vinnej révy, západný svah priamo nadväzuje na rozľahlú rovinu Podunajskej nížiny a južný výbežok obce je hranicou významnej černozemnej oblasti. V Mojmírovciach žije 2700 obyvateľov, z ktorých väčšina pracuje v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Množstvo obyvateľom dochádza za prácou do Nitry. Mojmírovce sú spolu s okolitými obcami súčasťou mikroregiónu Cedroň, ktorý nesie názov po potoku, ktorý preteká touto oblasťou. Záujmové združenie mikroregión Cedroň má tieto členské obce: Mojmírovce, Cabaj–Čápor, Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov a Štefanovičová.
Väčšina pôd sú černozeme na spraši. Obec patrí do teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou +9,8°C. Suma slnečného svitu za vegetáciu je 1227 hod. Suma ročných zrážok je 595 mm.

späť do menu