Dnešok

Roky povojnové

Po vzniku nového štátu - Československa - sa začína v roku 1919 učiť na obecnej škole v rodnom jazyku, po slovensky. Zákon o pozemkovej reforme dal pôdu do rúka ak bezzemkom, z ktorých sa tak stali maloroľníci s výmerou od jedného do troch hektárov (výnimočne aj päť hektárov). Zvlášť zvýhodňovaní boli novoprišelci, takzvaní kolonisti, čo vyvolávalo nevôľu medzi starousadlíkmi. Najmä chudobnejší sa cítili znevýhodňovaní vo svojej vlastnej obci. V roku 1927 začala v Urmíne elektrifikácia. V tridsiatych rokoch sa svetová hospodárska kríza dostala aj do urmínskeho chotára a veľa maloroľníkov, ale aj stredných roľníkov a remeselníkov je postihnutá nemilosrdnými exekúciami majetkov. Pribúda dedinskej chudoby a nezamestnaných, ktorí sú odkázaní na podporu.
Po skončení hospodárskej krízy vypukla druhá svetová vojna. Keď 14. marca 1939 vznikol Slovenský štát, Urmín sa zase stal pohraničnou obcou ako v čase tureckej okupácie. Po Viedenskej arbitráži získalo Maďarsko územie osídlené maďarsky hovoriacim obyvateľstvom a štátna hranica prebiehala medzi Urmínom a Brančom.
V roku 1941 vznikla Obecná produkčná pálenica, ktorá funguje aj v súčasnosti. Okrem vína, tak pribudli aj tvrdšie nápoje, ktoré sú často pálené práve z hroznových výliskov. Najskôr sa hrozno vylistuje, aby sa získal mušt pre výrobu vína a zvyšok sa po prekvasení na cukre dá využiť práve v pálenici.
Na Zelený štvrtok - 29. marca 1945 - opustili nemeckí vojaci dedinu. Smerom od Štefanovičovej prichádzala Červená armáda. Kaštieľ slúžil cez vojnu na rôzne účely - najskôr nemeckému vojsku ako privilegované väzenie, po oslobodení tu boli prechodne zriadené kasárne našich vojakov a po odchode vojakov sa v kaštieli zriadili byty pre učiteľov, ordinácia pre lekárov a pohostinstvo.
V roku 1948 sa obec Urmín premenovala na Mojmírovce, podľa kniežaťa Mojmíra I., ktorý zjednotil moravské a nitrianske kniežatstvo a vládol Veľkomoravskej ríši.

Vidiecky socializmus

V období po druhej svetovej vojne sa pod život obce podpísali dejiny násilného združstevňovania, rozpad pôvodného hospodárenia malých roľníkov a tradičného dorábania vína. Ich miesto zaujala poľnohospodárska veľkovýroba realizovaná Jednotným roľníckym družstvom, JRD Mojmírovce. Malé poľnohospodárske družstvá mali všetky okolité obce. V rámci procesu združovania a vytvárania veľkých celkov boli 19. decembra 1972 zlúčené družstvá JRD Mojmírovce, JRD ČSSP Poľný Kesov, JRD Štefanovičová a JRD Veľká Dolina.
V budovateľskom období socializmu sa v obci postavilo viacero dôležitých stavieb: Zdravotné stredisko, Nákupné stredisko, Základná škola, Materská škola, Pošta, Komunálne služby, Objekty družstva, Jasle, Dom smútku. Vybudovali sa pevné asfaltové komunikácie, obecný vodovod a kanalizácia. Obec bola plynofikovaná.
Od roku 1953, po interiérovej rekonštrukcii sa budova kaštieľa stala na určité obdobie základnou dväťročnou školou a od konca šesťdesiatych rokov už len chátrala. V roku 1974 sa kaštieľ stal majetkom spotrebných družstiev na Slovensku a po rozsiahlej rekonštrukcii je sídlom Vzdelávacieho inštitútu COOP, a.s. a Kaštieľa s.r.o.

Moderná éra

Po roku 1989 prinieslo slobodné podnikanie množstvo nových príležitostí. Na pôde obce začali pôsobiť nové spoločnosti ako napríklad: Družstevný vzdelávací ústav, mäsospracujúca firma Tauris Nitria, Poľnohospodárske družstvo, pekáreň, zámočníctvo, krajčírska dielňa alebo stolárska dielňa. V PD Mojmírovce sa obnovila výroba ušľachtilých vín. Výrobou vína v realtívne malom objeme (cca 1500 hl) sa zaraďuje k malým prevádzkam, čo umožňuje sústrediť sa na kvalitu. Vznikajú tu vína s prívlastkom, z odrôd spomeňme aspoň: svätovavrinecké, rulandské biele, veltlínske zelené, frankovka modrá, rizlink vlašský aj rýnsky, alibernet, rulandské modré, tramín červený a cabernet savignon. Zatiaľčo výroba vína pred rokom 1989 bola zameraná len na víno sudové a väčšina hrozna z viníc na rozlohe cca 150 ha sa predávala ďalším spracovateľom, v novom trhovom prostredí vznikla aj nová koncepcia. Družstvo prestalo z jedného dňa na druhý vyrábať sudové vína a sústredilo sa výhradne na akostné vína a akostné vína s prívlastkom. Dnes je PD Mojmírovce jeden z „vinárskych tigrov“ nitrianskej vinohradníckej oblasti.
V roku 1992 bol zaregistrovaný podnik Tauris Nitria, ktorý sa zameriava na výrobu trvanlivých tepelne opracovaných aj tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Tauris v Mojmírovciach vyrába vyše 24 druhov salámových výrobkov ako napríklad: Nitran, Pribina, Malokarpatská, Cedroň, Ponitran, Zoborská, Vysočina, Golem, Strážovská alebo Gombasecká saláma.
Pri kaplnke sv. Urbana vznikol Ateliér pri Kaplnke. V ateliéri tvoria výtvarníci: Edita Žilíková a Sergej Janajev komorné plastiky a reliéfy z dreva, interiérové a exteriérové doplnky, úžitkové predmety a výtvarné drevené hračky, vychádzajúce z ľudových tradícií.
Kaštieľ dnes funguje ako plnohodnotné ubytovacie zariadenie. Poskytuje aj športové vyžitie na tenisových kurtoch, v bazéne či strelnici. Park okolo kaštieľa bol v ostatnom čase vynovený a sprístupnený verejnosti. Historická fontána opäť funguje a medzi stromami môžete nájsť drevené plastiky. Zrekonštruované bolo aj futbalové ihrisko a ostatné športoviská. Rekonštrukciou prechádza aj základná škola.
V rámci fondov Európskej únie boli realizované opravy miestnych komunikácií, opravené alebo nanovo vybudované boli aj chodníky pre peších. Súčasťou boli aj úpravy a vybudovanie okolia artézskych studní, ktoré poskytujú pitnú dojčenskú vodu obyvateľom obce už po stáročia. Voda z artézskych studní vyviera z veľkých hĺbok a na povrch sa dostáva vlastnou silou prameňa. V súčasnosti sa v Mojmírovciach nachádzajú dva verejnosti sprístupnené pramene.
Súčasné Mojmírovce žijú aj oživovaním obecných tradícií. Zvyčajné sú slávnosti stavania mája, Obecné slávnosti a tradičné hody. Bez muziky niet zábavy a preto už od roku 1883 jestvuje v obci dychová hudba, ktorá sa dnes nazýva Mojmírovská kapela.


V roku 1948 dostal Urmín nový názov Mojmírovce, podľa Mojmíra I., ktorý položil základy Veľkomoravskej ríše a vládol jej v rokoch 833 – 846.

Prezidentský apartmán hotelovej časti Vzdelávacieho inštitútu v Mojmírovskom kaštieli

Pálenica. Ako hovorí nápis na priečelí, je z roku 1941

Svätovavrinecké ročník 2004. Produkcia kvalitných vín v Mojmírovciach v nových podmienkach pokračuje.

Salámy z mojmírovskej produkcie ako napríklad Nitran, sú zmáne na celom Slovensku


Základná škola. V súšasnosti prebieha rekonštrukcia


Drevené hračky z Ateliéru pri Kaplnke

Obchodné centrum, dnes sa nazýva Supermarket

Odborné učilište internátne Mojmírovce

späť do menu